Kliko për cfarë jeni te interesuar!

Crossfit

1 Ditë

10
 • AMBIENT MOTIVUES
 • TRAJNER TE SALLES
 • PAISJET MË MODERNE
 • Sauna
 • Fitness

1 Javë

40
 • AMBIENT MOTIVUES
 • TRAJNER TE SALLES
 • PAISJET MË MODERNE
 • Sauna
 • Fitness

2 Javë

50
 • AMBIENT MOTIVUES
 • TRAJNER TE SALLES
 • PAISJET MË MODERNE
 • Sauna
 • Fitness

1 Muaj

70
 • AMBIENT MOTIVUES
 • TRAJNER TE SALLES
 • PAISJET MË MODERNE
 • Sauna
 • Fitness

3 Muaj

190
 • AMBIENT MOTIVUES
 • TRAJNER TE SALLES
 • PAISJET MË MODERNE
 • Sauna
 • Fitness

6 Muaj

360
 • AMBIENT MOTIVUES
 • TRAJNER TE SALLES
 • PAISJET MË MODERNE
 • Sauna
 • Fitness

1 Vit

660
 • AMBIENT MOTIVUES
 • TRAJNER TE SALLES
 • PAISJET MË MODERNE
 • Sauna
 • Fitness

Yoga

1 Ditë

10
 • AMBIENT MOTIVUES
 • TRAJNER TE SALLES
 • PAISJET MË MODERNE
 • Sauna
 • Fitness

1 Javë

20
 • AMBIENT MOTIVUES
 • TRAJNER TE SALLES
 • PAISJET MË MODERNE
 • Sauna
 • Fitness

2 Javë

30
 • AMBIENT MOTIVUES
 • TRAJNER TE SALLES
 • PAISJET MË MODERNE
 • Sauna
 • Fitness

1 Muaj

50
 • AMBIENT MOTIVUES
 • TRAJNER TE SALLES
 • PAISJET MË MODERNE
 • Sauna
 • Fitness

3 Muaj

140
 • AMBIENT MOTIVUES
 • TRAJNER TE SALLES
 • PAISJET MË MODERNE
 • Sauna
 • Fitness

6 Muaj

250
 • AMBIENT MOTIVUES
 • TRAJNER TE SALLES
 • PAISJET MË MODERNE
 • Sauna
 • Fitness

1 Vit

440
 • AMBIENT MOTIVUES
 • TRAJNER TE SALLES
 • PAISJET MË MODERNE
 • Sauna
 • Fitness

Spinning

1 Ditë

10
 • AMBIENT MOTIVUES
 • TRAJNER TE SALLES
 • PAISJET MË MODERNE
 • Sauna
 • Fitness

1 Javë

25
 • AMBIENT MOTIVUES
 • TRAJNER TE SALLES
 • PAISJET MË MODERNE
 • Sauna
 • Fitness

2 Javë

40
 • AMBIENT MOTIVUES
 • TRAJNER TE SALLES
 • PAISJET MË MODERNE
 • Sauna
 • Fitness

1 Muaj

60
 • AMBIENT MOTIVUES
 • TRAJNER TE SALLES
 • PAISJET MË MODERNE
 • Sauna
 • Fitness

3 Muaj

170
 • AMBIENT MOTIVUES
 • TRAJNER TE SALLES
 • PAISJET MË MODERNE
 • Sauna
 • Fitness

6 Muaj

320
 • AMBIENT MOTIVUES
 • TRAJNER TE SALLES
 • PAISJET MË MODERNE
 • Sauna
 • Fitness

1 Vit

590
 • AMBIENT MOTIVUES
 • TRAJNER TE SALLES
 • PAISJET MË MODERNE
 • Sauna
 • Fitness

Solarium

5-7 Min

7
 •  

7-10 Min

10
 •  

10-15 Min

15
 •  

15-20 Min

20
 •  

20-25 Min

25
 •  

Pilates

1 Ditë

10
 • AMBIENT MOTIVUES
 • TRAJNER TE SALLES
 • PAISJET MË MODERNE
 • Sauna

1 Javë

15
 • AMBIENT MOTIVUES
 • TRAJNER TE SALLES
 • PAISJET MË MODERNE
 • Sauna

2 Javë

25
 • AMBIENT MOTIVUES
 • TRAJNER TE SALLES
 • PAISJET MË MODERNE
 • Sauna

1 Muaj

40
 • AMBIENT MOTIVUES
 • TRAJNER TE SALLES
 • PAISJET MË MODERNE
 • Sauna

3 Muaj

110
 • AMBIENT MOTIVUES
 • TRAJNER TE SALLES
 • PAISJET MË MODERNE
 • Sauna

6 Muaj

200
 • AMBIENT MOTIVUES
 • TRAJNER TE SALLES
 • PAISJET MË MODERNE
 • Sauna

1 Vit

350
 • AMBIENT MOTIVUES
 • TRAJNER TE SALLES
 • PAISJET MË MODERNE
 • Sauna

Relax Mode

Masazh

35 45 min
 •  

Masazh

60 60 min
 •  

Antistress

10 1 Orë
 •  

SPA

10 1 Orë
 •  

Fitness

1 Ditë

10
 • AMBIENT MOTIVUES
 • TRAJNER TE SALLES
 • PAISJET MË MODERNE
 • Sauna

1 Javë

20
 • AMBIENT MOTIVUES
 • TRAJNER TE SALLES
 • PAISJET MË MODERNE
 • Sauna

2 Javë

30
 • AMBIENT MOTIVUES
 • TRAJNER TE SALLES
 • PAISJET MË MODERNE
 • Sauna

1 Muaj

40
 • AMBIENT MOTIVUES
 • TRAJNER TE SALLES
 • PAISJET MË MODERNE
 • Sauna

3 Muaj

100
 • AMBIENT MOTIVUES
 • TRAJNER TE SALLES
 • PAISJET MË MODERNE
 • Sauna

6 Muaj

190
 • AMBIENT MOTIVUES
 • TRAJNER TE SALLES
 • PAISJET MË MODERNE
 • Sauna

1 Vit

350
 • AMBIENT MOTIVUES
 • TRAJNER TE SALLES
 • PAISJET MË MODERNE
 • Sauna